Wiarygodność danych w kwestionariuszu podlegać będzie dogłębnemu sprawdzeniu.

Możemy zaobserwować, iż z roku na rok coraz większa ilość osób planuje dostać się do pracy w policji. Nie wszyscy kandydaci mają jednak świadomość, jakie warunki muszą spełniać, żeby zostać policjantem. Jak naprawdę odbywa się rekrutacja na stanowisko w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, że Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku musi określić termin przyjęć do służby w Policji, i określić dokładnie minimalną liczbę ludzi, których planuje się przyjąć do służby. Niezbędne dokumenty wymagane od kandydata. Kandydat powinien nade wszystko napisać i dostarczyć podanie o przyjęcie do służby. Niezbędny jest również dokładnie wypełniony kwestionariusz osobowy. Nie możemy też pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Wykształcenie do policji ma zdecydowanie większe znaczenie niżeli nam się wydaje. Kandydat, który nie odda wyżej wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do służby w policji. Bardzo ważne jest też dostarczenie książeczki wojskowej w sytuacji, kiedy kandydat do służby byłby objęty wojskową ewidencją. Jak istotne znaczenie posiada ocena dokumentów? Jeśli dany kandydat odda już wszystkie dokumenty do policji, konkretna komórka organizacyjna zajmująca się sprawą wyboru kandydatów do służby przydzieli temu kandydatowi zarówno numer identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymogami, jakie są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Niezwykle ważne jest by zaznaczyć, że wiarygodność informacji znajdujących się w kwestionariuszu osobowym będzie podlegała precyzyjnej kontroli we wszystkich dostępnych policji kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Poza tym powinno się mieć tą świadomość, iż podanie przez kandydata niepełnych danych osobowych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego. Za to ukrywanie prawdziwych informacji, albo wpisanie błędnych danych w kwestionariuszu jest pretekstem do zrezygnowania z prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w placówkach policyjnych Powinno się wiedzieć, iż w komórce do spraw doboru kandydatów konkretny kandydat do służby dostanie informację o terminie, w którym realizowane będą kolejne etapy związane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich z pewnością wliczyć test sprawności policja, testy do policji. Dodatkowo musimy posiadać świadomość, iż każdy kandydat musi bezwarunkowo zjawić się w jednej z 5-ciu szkół policji (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Następnie kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia poddany będzie 2 etapom postępowania kwalifikacyjnego. Należy być świadomym, że test sprawności fizycznej polegać będzie na zaliczeniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w określonym wcześniej czasie. Później wszystkie uzyskane wyniki będą przeliczone na odpowiedni system punktowy. Poza tym wspomniany wcześniej egzamin sprawności fizycznej będzie zaliczony, w momencie kiedy dany kandydat uzyska określony czas do zaliczenia, który wynosi 1 minutę 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *