Najbardziej popularne techniki wulkanizacji

Wulkanizacja jest chemicznym procesem, wynalezionym przez Ch. Goodyeara, zastosowanym do utwardzania gumy. Wulkanizacja tradycyjnie dotyczyła obróbki kauczuku naturalnego siarką oraz bywa to najczęściej przedstawiany przykład, jednakże określenie to zostało także obejmującym utwardzanie innych tworzyw.
Wulkanizacja działa przez tworzenie poprzecznych połączeń między fragmentami łańcucha polimeru, co skutkuje powiększoną trwałością oraz sztywnością, i odmiennymi zmianami mechanicznych właściwości i elektrycznych towaru. Kategorycznie najbardziej popularne sposoby wulkanizacji uzależnione są od siarki. Siarka sama w sobie jest wolnym środkiem wulkanizacyjnym i nie wulkanizuje syntetycznych. Wulkanizację przyspieszoną organizuje się przy użyciu różnorakich związków, które adaptują kinetykę sieciowania . Warsztat wulkanizacji to miejsce, które upaja się maks sławą w naszych czasach.

Oferta utwardzania jest dobrany umyślnie do drogi oraz wykorzystania. Reaktywne miejsca – obszaryutwardzania – są allilowymi atomami H. Wiązania te węgiel-wodór siadują z podwójnymi wiązaniami C-C. W czasie wulkanizacji niektóre z tych wiązań węgiel-wodór są zastępowane łańcuchami atomów S, które scalają się z obszarem utwardzania odmiennego łańcucha polimeru. Mosty te posiadają od jednego do kilku atomów. Liczba atomów S w sieciowaniu solidnie oddziałuje na fizyczne właściwości końcowego produktu gumowego. Marketing opon wykorzystywanych jest osiągalna w każdym mieście.